Kosten lidmaatschap

Vastgesteld voor: -

Scyllias contributie per kwartaal
Jeugdlid (tot 18 jaar): € 30,00
Jeugdlid perslucht (tot 18 jaar): € 35,00
Volwassen lid (vanaf 18 jaar): € 35,00
Ondersteunend lid: € 7,50

De hoogte van de Scyllias contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering van Scyllias vast gesteld in het "Scyllias contributie besluit".
 

NOB Contributie (aanvullend op verenigingscontributie)
Lid: (tot 18 jaar) € 22,90 (per jaar)
Lid: (vanaf 18 jaar) € 53,80 (per jaar) 

De hoogte van de NOB contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering van de NOB vast gesteld in het "NOB contributie besluit".  De NOB contributie wordt door Scyllias jaarlijks geïncasseerd bij onze leden en doorgegeven aan de NOB. 

* Scyllias stelt een NOB lidmaatschap verplicht voor al onze zwemmende leden.

Voor onze ondersteunende leden is een NOB lidmaatschap een vrijwillige keuze.  


Opleiding
Scyllias biedt leden nagenoeg alle opleidingen aan welke op de NOB site vermeld worden. Klik hier voor alle actuele informatie.


Lidmaatschap:
Wil je lid (jeugd en/of volwassen) worden van Onder Water Sport Vereniging Scyllias? Dat kan door je schriftelijk aan te melden via een email aan het secretariaat. info@scyllias.nl 

Geef a.u.b. alle wijzigingen van adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere van belang zijnde gegevens door via een email aan het secretariaat, info@scyllias.nl 

Wil je je lidmaatschap beëindigen van OWSV Scyllias? Dat kan door je schriftelijk af te melden via een email aan het secretariaat. 
info@scyllias.nlBij beëindiging van het Scyllias lidmaatschap wordt tevens het NOB lidmaatschap beëindigd dat je via onze vereniging hebt lopen. Het niet tijdig beëindigen van het Scyllias lidmaatschap volgens artikel 9 van onze statuten kan resulteren in een financiële verplichting van de jaarlijkse NOB contributie.

Logo Nederlandse Onderwatersport Bond